Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

psuj-a
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
psuj-a
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
psuj-a

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaprzeblyski przeblyski
psuj-a
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viaprzeblyski przeblyski
psuj-a
Reposted fromlivela livela viakonwalia konwalia

February 11 2020

psuj-a
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
psuj-a
3981 0cfb
Reposted bynokturnalbodyinthegardenniskowofreskacotarskyhrafngreywolfexistentialnotyourstrawberry
psuj-a
3965 aa6b
Reposted byRudeGirlgrovly
psuj-a
3964 daee
Reposted byteiseigrovlyexistentialmetalfairymetalfairyOverseerSkretucarmenlunaSilentForestubzaMilkyJoeikariundoneeqwertyuioNaitliszmessclewsidningMadBluntedJazzdiscortvaka
psuj-a
3962 6a4f 500
Reposted byexistentialmetalfairycholeraOverseerSkretumarciixSilentForest
psuj-a
3959 52a8 500

February 10 2020

psuj-a
3069 8981 500
Reposted fromhare hare

February 06 2020

psuj-a
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
psuj-a
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, "Dłoń".
Reposted fromciarka ciarka via0 0
psuj-a
7342 144b 500
Reposted fromhare hare via0 0

February 05 2020

psuj-a
3628 6168 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotnow notnow
psuj-a
psuj-a
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek

January 16 2020

psuj-a

January 08 2020

psuj-a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl